[Twitter] 140812 Kim JunSu Twitter Update


@1215thexiahtic -> @315hojung: HoJung ah~ Chào! Em cũng đến xem hả? HoJung cũng phải luôn luôn vui vẻ nha~~ Hwaiting!!!!^^

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!