[Twitter] 140814 Kim JunSu Twitter Update


Tuần này, đã là màn biểu diễn cuối của Dracula rồi đó.

Hết thảy sức mạnh đều sẽ phải bùng nổ hết.! Lát nữa thôi là gặp lại mọi người nhé^^

Bức tranh này tôi vô cùng thích he
The longer I live (Sống lâu hơn)

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!