[Twitter] 140821 Junsu twitter update


Junsu yah~ Cậu thật sự là thách thức Minsik-ie hyung tham gia sao! Hehe
Tôi hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ thử thách của mình để thể hiện sự đồng cảm với những người bệnh nhân ấy!
Người tiếp theo sẽ là Son Yejin! Yeo Jingu! Kwak Dowon! Cùng làm nào~~~~!!
(Thay mặt anh ấy post cái này vì ảnh không có twitter)

Giây phút khi tôi nhìn thấy em
Dù là cơn gió ấm áp len lỏi
trong cuộc sống giá băng,
mọi thứ dường như vô nghĩa nếu không có em…
Buổi diễn cuối cùng trong tuần này.. tập trung sức mạnh
Và sau đó thẳng tiến tới Bắc Kinh thôi.^^

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s