[Twitter] 140822 Junsu twitter update: Ice Bucket Challenge – Kwak Dowon


Tôi tham gia chiến dịch lần này là nhờ có Junsu – Minshik hyung-nim – Kyunggu hyung-nim!
Và cũng không quên những nạn nhân của vụ đắm phà Sewol. Gia đình của họ, hãy mạnh mẽ lên!
Người tiếp theo tôi đề cử là đạo diễn Na Hongjin, So Jisub và Park Yoochun!
(Thay mặt anh ấy upload vì anh ấy quên mất pass Twitter rồi)

Credit: 1215thexiahtic
Translated by: shinkipeia

Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s