[Twitter] 140823 Junsu twitter update: Concert tại Bắc Kinh


Những buổi diễn luôn khiến chúng tôi lại có cảm giác được sống một người nghệ sĩ. Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều ♡

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: inheaven_wJYJ
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s