[Twitter Update] 140830 Kim JunSu tweet cảm mưa Việt Nam


Mưa à mưa à~ Nhờ mưa nên ta thấy thật sự rất vui và thú vị đóaaa!!

Ihihihihisihisisihisihi!!!!

Cả đời này sẽ không thể nào quên màn biểu diễn tại Việt Nam~~

Cảm ơn mưa nha hehehehe

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT