[Twitter Update] 140830 Kim JunSu tweet cảm mưa Việt Nam


Mưa à mưa à~ Nhờ mưa nên ta thấy thật sự rất vui và thú vị đóaaa!!

Ihihihihisihisisihisihi!!!!

Cả đời này sẽ không thể nào quên màn biểu diễn tại Việt Nam~~

Cảm ơn mưa nha hehehehe

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s