[Twitter] 140904 Junsu twitter update


Cuối cùng.. cũng đến ngày ta để người đi.
Tại sao ngươi lại chọn rời bỏ dù đã đợi cô ấy suốt 400 năm trời.. Nếu nđã như thế thì ngươi nên ở bên cô ấy đến cuối cùng mới phải.
Hôm nay, ta sẽ để cho người ra đi với tất cả trái tim của mình..
Ta nhất định sẽ nhớ ngươi lắm, Dracula à..

Sự sáng tạo của tôi.. Ma cà rồng
Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy cùng nhau nuốt trọn London nhá!!!!!!

Khoảng thời gian hạnh phúc nhờ có mọi người. Tôi yêu các bạn.

Jinjoo noona, người đã cùng làm việc với tôi trong cả hồi Xiatod và Xiacula
Chỉ có ngoại hình là khác thôi hà.

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: theyoungestmin + shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s