[TWITTER] 140905 Junsu Twitter Update


Đang cố gắng xóa bỏ Dracula, bây giờ tôi phải trở lại là chính tôi thôi. Hehe

Đây là buổi diễn cuối cùng của Dracula rồi, mọi người hwaiting, tôi sẽ ủng hộ mọi người từ bên trong máy bay~~!!

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: ohmyjunsu
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s