[TWITTER] 140908 Junsu twitter update: Quà tặng của Junsu gửi đến ID Myo


@Hyejin0813: Sàn đá cứng của chúng tôi đã được nâng cấp lên thành sàn gỗ laminate rồi! JYJ’s Kim Junsu-nim (@1215thexiahtic) Penzal Q Thank Q!

 

@1215thexiahtic ~> @Hyejin0813: Cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành ~ Các hyungs và nunas bây giờ đã lớn tuổi rồi… xin hãy quan tâm, chăm sóc đến xương khớp của mọi người! Để đáp lại mọi người hãy sáng tạo nhiều điệu nhảy hơn nữa nhé ㅋ 

 

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: ohmyjunsu
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s