[Twitter] 140912 Junsu selca mắt 2 mí và gửi lời chào tạm biệt Đài Loan


Tại sao.. tự nhiên.. mí mắt bên trái của tôi lại đậm hơn vậy nè?
Báo hại mắt tôi bị mất cân bằng rồi..huek ㅜ

Tôi đã trở về sau khi bị làm cho cảm động bởi những gì mà các fan Đài Loan đã thể hiện trong concert. Tôi chắc chắn sẽ trở lại nơi này~
Tôi yêu Đài Loan.

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: ohmyjunsu

Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

2 Comments

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s