[Twitter] 140914 Junsu twitter update: Tiếp tục hành trình quảng bá khách sạn


Wow Thời tiết thật là đẹp~~!!

[RT] Ngày 25/9, tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Ji Yongho đã được trưng bày tại khách sạn Toscana

Credit: @1215thexiahtic + @Toscana_jeju
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s