[Twitter] 140915 Junsu chuẩn bị đi ngủ


Cuối cùng, tôi đã có thể được ngủ ở đây lần đầu tiên rồi~ Cảm thấy phấn khích ghê..
Chúc mọi người ngủ ngon ^^

(Xì Mai’s note: Dự là anh bạn nhỏ đang ở Toscana ah~~~)

Credit: 
Translated by: theyoungestmin
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s