[Twitter] 140918 Junsu twitter update


Lúc sáng sớm tôi bị ốm dữ lắm luôn…Nhưng giờ thì ổn rồi hì hì…
Ngày mới tốt lành nha mọi người.

Ờ, mà tôi cắt tóc rồi nè, trở lại với two-block, hi
Nhưng mà có sự khác biệt giữa bây giờ với hồi Incredible là..
Nó dài hơn đó, hehe

@bornfreeonekiss: Tôi là một người hạnh phúc.
@1215thexiahtic: Em cũng là người hạnh phúc luôn.

Credit: @1215thexiahtic + @bornfreeonekiss 
Translated by: theyoungestmin
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s