[Twitter] 141005 Junsu đi tổng duyệt cho concert Gangnam Hallyu Festival


Đi tổng duyệt ở Yeongdong-daero~ Hẹn gặp lại các bạn^^

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!