[TWITTER] 141108 Kì nghỉ của Kim Junsu (part 7) – Phuket, Thái Lan


Xin chào!!

Rakna JubJub¹ !!
Xin lỗi tuổi 29;;

(¹ Đây là từ tiếng Thái, dịch ra tiếng Việt là: “Yêu em hun hun”)

Đẹp tuyệt >_<

Keke

Credit: 
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s