[Other Twitter] 141119 Mama Kim tweet ảnh chụp cùng Junsu tại phòng chờ “Ichiro Ichie” concert


Cùng với Junsu tại phòng chờ sau khi kết thúc Tokyo Dome concert ngày hôm nay~^^ JYJ đã mang đến một concert tuyệt vời và các fan hâm mộ cùng các fan hâm mộ, những người luôn ủng hộ hết mình, tất cả mọi người đều vất vả rồi, cám ơn các bạn~♥

Credit: @zunoxiahmom
Translated by: shinkipeia
Vtrans:YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s