[TWITTER] 141121 Junsu tweet chúc mừng Yuchun giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất


Yuchun ah~ Thật sự tự hào về cậu quá đi!!!!^^ Chúc mừng cậu! *vỗ tay*vỗ tay*vỗ tay*

Credit: 
Vtarns: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s