[TWITTER] 141212 Junsu twitter update: Ánh sáng của bầu trời


Một đám mây không đủ để che lấp tất cả ánh sáng đằng sau nó. Cái hình này rất đẹp, đúng không nào? Hehe

Credit:  Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s