[TWITTER] 150124 Junsu twitter update


Tham gia nhạc kịch đã được 5 năm mà vẫn được coi là ngôi sao mới ah(?) Tuy nhiên, điều này cũng nói lên được mọi người vẫn còn cảm thấy tôi vẫn rất tươi mới, tôi nghĩ là tôi nên lấy làm vui vẻ vì điều đó chứ ha? Cám ơn.

Min Young Ki: Junsu ah.. ngôi sao mới siêu ngầu ^^

Junsu: Hyung! Anh vẫn đang làm tốt đấy chứ?

 

Credit: 
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s