[TWITTER] 150128 Junsu twitter update: Đi leo núi


Tôi đã leo lên được đỉnh Jangam cùng với Choi Min Sik rồi đây. Bức hình này trông tôi như một vị tướng Myeongnyang đang chỉ đạo sách lược vậy.

(T/N: “Myeongnyang” là tên bộ phim Choi Min Shik đang tham gia trong vai tướng quân Lee Soon Shin)

Credit:  
Translated by: dongbangdata
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s