[TWITTER] 150131 Junsu twitter update + thay đổi DP và bio


Lần đầu tiên để tóc vàng mà dài vậy ha? Ở toilet Jeju

Cảnh đêm tuyệt đẹp ở Toscana, hì.

—————————————————————————

Junsu đã thay đổi ảnh DP và bio thành:
“Junsu xanh lè”

Credit:  
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s