[TWITTER] 150228 Junsu tweet ảnh selca ở Osaka


Đã đến Osaka~ Thời tiết thật là đẹp.
Tôi có hơi mệt một chút.. Đi tổng duyệt thôi!

—————————————————————————————–

Junsu đã thay đổi DP và profile thành: “Phơi bày Jyunjjyu”

Credit: 1215thexiahtic
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s