[TWITTER] 150302 Junsu twitter update: “FLOWER”


Một đóa hoa bị vùi dập không thương tiếc
Như chiếc cánh bị gãy đi
Như gai nhọn đau đớn đâm sâu vào
Vô vàn những vết sẹo đó trói buộc tôi
Nắm lấy tay tôi..

Credit: 1215thexiahtic
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s