[TWITTER] 150311 Junsu tweet ảnh bày trò tại nhà cùng Hansol


Thời đại của thiên thần Hansol đã qua rồi..

Hà.. Tư thế tấn con hạc

(Xì Mai’s note: Tấn con hạc là một thế tấn trong môn võ Taekwondo)

Credit: Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s