[Twitter] 150325 Junsu twitter update: Show Me The Money và những câu rap đầy ẩn ý cùng Jaejoong


~ Show Me The Money ~

~ Junsu bắn rap cùng Jaejoong ~

(T/N: Cánh đồng trồng trọt Junsu nói ở đây là, vào năm 2010 , trong 1 bài phỏng vấn Junsu đã từng đề cập đến việc sau khi tách ra, cả 3 người đều phải đối mặt với khó khăn rằng có thể họ sẽ không bao giờ được ca hát nữa. Junsu đã nói rằng họ từng nghĩ đến việc về nông thôn và trồng trọt.

Các câu rap trên tweet mà 2 người Junsu và Jaejoong nói với nhau tưởng chừng như vô nghĩa và chỉ mang tính chất vui vui nhưng ẩn sau đó là những vấn đề bất công mà họ muốn truyền đạt đến chúng ta. Tại sao Junsu không thể xuất hiện trên các chương trình ca nhạc, các Radio show dẫn bởi những nghệ sỹ cộng tác trong các bài hát album của Junsu,vv.vv )

Credit: @1215thexiahtic + @blobyblo + @bornfreeonekiss
Translated by: ohmyjunsu

Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s