[TWITTER] 150407 Junsu twitter update


Tấm gương phản chiếu sự giận dữ cùng lòng thù hận
Tiếng thét cất lên công lý chỉ là trò hề mục ruỗng
Khi ánh mắt bị bao phủ bởi bóng tối, không thể thấy được điều gì
Chẳng mảy may thế giới được tô vẽ thế nào
Trò chơi bắt đầu.7

(T/N: Đây có thể là lời bài hát trong nhạc kịch DeathNote sắp tới ^^)

Credit: @1215thexiahtic
V-trans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s