[TWITTER] 150412 Junsu twitter update: Tham dự Diễn đàn Nước Thế giới


Các vị tổng thống, vua và thủ tướng của các quốc gia trên thế giới đã đến đây tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Nước Thế giới. Sau khi nghe các đại biểu phát biểu về quan điểm và các biện pháp để bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong tương lai, tôi đã nghĩ rằng chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm và không được lãng phí nguồn nước. Lại còn được nghe phiên dịch song song thế này, thật tuyệt vời.

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: xiahjunsoobar
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s