[TWITTER] 150511 Junsu twitter update: Buổi tập đầu tiên cho Death Note


Buổi gặp gỡ đầu tiên của “Death Note”
Tôi lại ngồi xếp bằng khi đọc kịch bản này keke
Tôi là người được đặc cách đó~~~~~

Credit: 1215thexiahtic
Translated by: theyoungestmin
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT ƯITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s