[PIC] 140523 Jeong SeonA chia sẻ hình ảnh chụp cùng JunSu


Được mời đến buổi biểu diễn của nghệ sĩ tuyệt vời JunSu là một vinh dự. Chào buổi chiều (Hàn hóa tiếng Nhật). Ngày biểu diễn thứ hai tại Osaka. Thật sự rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn (tiếng địa phương Osaka)

Credit: JodieJeong
Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

[PIC+VID] 140410 2014 XIA THE BEST BALLAD SPRING TOUR CONCERT IN JAPAN SPOT CM


Credit: xiajunsulive + ohmyjuncom
Shared by: KJSsmile.net