[PICS] 130323 Tổng hợp hình ảnh Junsu tại FM ở JeJu (part 3)


Fanmeeting

Qùa tặng cho fan: gương

Junsu ở sân bay về Hàn Quốc

Credit: zunoxiahmom, Angelxiaholic, as tagged
Shared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

[PICS] 130323 Tổng hợp hình ảnh Junsu tại FM JeJu (part 2)


Lễ cắt băng khánh thành

Fan Support

Credit: Angelxiaholic + donatin + xiaholic0420
Shared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!