[DOWNLOAD PICS COLLECTION] 140803-0731 JYJ Membership Week 2014 + Showcase Just Us


JYJ Membership Week 2014

DOWNLOAD LINK

(Hình ảnh trong file bao gồm những hình ảnh được triễn lãm, cap pics và ảnh chụp trong fanmeeting)

• • • • • • ♥ • • • • • •

“JUST US” Showcase

DOWNLOAD LINK

• • • • • • ♥ • • • • • •

(Pass giải nén: XiMaivocungdangyeu) 

We took hours collecting picture, so please take out with full credits!