[Other Facebook] 140124 Kwon TaeHo chia sẻ tấm hình chụp cùng Kim JunSu và Ji InJu


Tôi vừa trở về sau khi xem December xong~~~^^

Credit: Kwon TaeHo’s Facebook
Translated by pvtse
Shared by: JYJ3
Vtranslated by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!