[TWITTER] 141108 Kì nghỉ của Kim Junsu (part 7) – Phuket, Thái Lan


Xin chào!!

Rakna JubJub¹ !!
Xin lỗi tuổi 29;;

(¹ Đây là từ tiếng Thái, dịch ra tiếng Việt là: “Yêu em hun hun”)

Đẹp tuyệt >_<

Keke

Credit: 
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!