[OTHER FACEBOOK] 140118 Park YuHwan đã đến xem December


JunSu hyung! Đây thật sự là người rất tuyệt vời mà! Hyung, anh tuyệt lắm! Tôi đã đến ủng hộ anh JunSu trong vở nhạc kịch December lần này đấy!!! Ngay khi gặp tôi, anh ấy đã cổ vũ và động viên tôi cố gắng đóng phim thật tốt nữa!! Tiền bối JunSu à, em. . . em. . . yê. . .u. . . Em thích anh!!! ^^

Cre: Park Yoohwan Official FB
Vtranslated by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!